Audyt i Finanse Sp. z o.o.

Profesjonalizm, w sympatycznej formie

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- pomoc dla personelu działu księgowości,
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych,
- sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego,
- sporządzanie raportów i analiz dla zarządu,
- sporządzanie raportów konsolidacyjnych oraz sprawozdań zgodnych ze standardami przyjętymi przez Klienta;
- zastępstwo głównego księgowego,
- pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu.

Organizacja działów finansowo-księgowych:

- usługi związane z organizacją działu księgowości,
- tworzeniem zasad (polityki) rachunkowości,
- przygotowanie rozwiązań rachunkowo – księgowych i opis przyjętych zasad rachunkowości, ewidencji i rozliczania transakcji,
- opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych,
- modernizacje wybranych procedur / regulaminów organizujących prawidłowy przebieg procesów rejestracji operacji gospodarczych – np. modernizacja regulaminu sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- zapewnienie efektywnego przepływu informacji i dokumentów finansowych,
- rozwiązywanie specyficznych problemów księgowych związanych z przeprowadzaniem fuzji i połączeń,
- wsparcie w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego, testowanie.

Bieżące doradztwo księgowe:

- doraźna pomoc dla personelu działu księgowego (pogotowie księgowe),
przeprowadzanie regularnych przeglądów dokumentacji księgowej,
przeprowadzanie regularnych przeglądów procedur księgowych,
doradztwo i pomoc w kompleksowych aspektach księgowych,
pomoc dla kontrolerów finansowych klienta,
usługi w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego,
specjalistyczne szkolenia dla personelu księgowego.